ANALÝZA PŘÍČIN POZDNÍ DIAGNOSTIKY SOLIDNÍCH NÁDORŮ U ADOLESCENTŮ V ČR

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; Onkologická diagnostika

Téma: XIX. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 331

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; MUDr. Zuzana Onderčová

Východiska:

Onkologicky nemocní dospívající pacienti představují v onkologii specifickou skupinu a tvoří jakýsi mezistupeň mezi dětskou a dospělou onkologií. Výsledky jejich léčby jsou neuspokojivé. Celkové přežití u onkologicky nemocných výrazně ovlivňuje délka trvání iniciálních příznaků a rozsah nemoci v čase diagnózy. U dospívajících však více než 75% pacientů přichází s pokročilým nádorem a více než 30% má přítomné vzdálené metastázy. Příčin pozdní diagnózy u této skupiny pacientů je několik, a to na všech úrovních – nejenom na straně laické veřejnosti (pacienta a jeho rodiny), ale problém se může objevit i na straně profesionálů – zdravotníků (lékaře primární péče, lékaře specialistu či systému zdravotní péče jako takového).

Cíl:

V práci analyzujeme jednotlivé příčiny oddálení diagnózy u vybraných solidních nádorů u dospívajících. Rovněž analyzujeme výsledky dotazníkové akce laické populace stran informací o onkologické prevenci, a to nejenom u mladých lidí, s cílem zjistit současný stav znalostí o riziku vzniku onkologického onemocnění v populaci, a tím přesnějšího zaměření onkologické osvěty.

Závěr:

Zhoubné nádory u dospívajících patří v populaci mezi vzácné typy onemocnění. I přes jejich agresivní klinické chování s rychlou lokální progresí a tvorbou vzdálených metastáz patří tyto tzv. juvenilní typy nádorů k vyléčitelným nemocem. Ovšem výsledky léčby tomu neodpovídají a jsou výrazně horší než léčebné výsledky dosažené v dětské onkologii či u srovnatelných typů nádorů v dospělé populaci. Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících úspěšnost léčby, a tím i prognózu pacienta, je včasná a správná diagnóza. Oddálení diagnózy a zahájení léčby může mít pro mladého pacienta až fatální následky. Správně vedená osvěta zaměřená cíleně na mladou generaci může zásadně přispět ke zkrácení doby od prvních příznaků k diagnóze. Postgraduální kurzy a kontinuální zaměření na lékaře primárního kontaktu rovněž tuto dobu výrazně zkrátí.

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014