Analýza uroonkologické chirurgické péče lůžkových urologických oddělení v ČR.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii

Číslo abstraktu: 134

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.; Vlasta Králová; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Cíl práce

Zmapovat síť lůžkových urologických oddělení, analyzovat současný stav provádění velkých uroonkologických operací z pohledu bezpečnosti, účelnosti a kvality výsledků.

Metodika

Autor se souhlasem výboru ČUS ČLS JEP vypracoval dotazník rozeslaný na všechna urologická lůžková oddělení ČR, Dotazník měl poskytnout technická a personální data, informace o organizaci práce, možnostech výuky rezidentů a frekvenci provádění velkých uroonkologických operací. Rozbor těchto posledních dat posloužil k posouzení účelnosti provádění těchto výkonů na jednotlivých pracovištích z hlediska kvality prováděných výkonů i zajištění náročné pooperační péče. Analýza tak poskytne údaje potřebné při úvaze o reprofilizaci poskytované péče na lůžkových odděleních ČR. Zároveň jsou získaná data porovnána s epidemiologickými údaji některých uroonkologických malignit a vztažena k demografii regionů ČR.


Výsledky

Na dotazník odpovědělo všech stávajících 54 lůžkových oddělení v ČR. Poskytnuté údaje jsou validní. V ČR zajišťuje nyní urologickou péči 8 klinik, 9 krajských pracovišť, 37 primariátů. Nejsou začleněny dva ordinariáty, které požadavky dotazníků nenaplňují.

V roce 2009 provedla lůžková oddělení 2143 radikálních prostatektomií, 387 cystektomií a 2671 nefrektomií. Není rozlišeno zda bylo použito techniky otevřených operací, laparoskopií i robotiky. Provedení těchto výkonů vyžaduje velkou manuální zručnost a zkušenost a dále dokonalou pooperační péči. Literatura dokládá, že jsou-li výkony prováděny na některých odděleních v malých počtech, jsou statisticky prokázány horší léčebné výsledky. Z toho vyplývá, že provádění výkonů pod určitý, minimální počet za rok, není na těchto odděleních smysluplné a reference nemocných do větších center je na místě.

Práce podrobně rozebírá získaná data a vyvozuje doporučení.

Závěr

V České republice poskytuje uroonkologickou chirurgickou péči celkem 54 lůžkových oddělení. Počet velkých operací na ledvině, prostatě a močovém měchýři se na jednotlivých pracovištích velmi významně liší. V odborné literatuře je prokázáno, že malá čísla provedených výkonů jsou spojena s horšími léčebnými výsledky. Malé počty výkonů řada urologických primariátů vykazuje. Z provedené analýzy vyplývá doporučení těmto pracovištím reprofilizovat operativu, zaměřit se menší výkony, nebo se specializovat zvláště na některé výkony, které při vysoké frekvenci budou ekonomicky výhodné a medicínsky virtuózně prováděné. Sem by pak byli příslušnými referujícími lékaři nemocní především doporučováni.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011