Angiogenéza a karcinom prsníka

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 008

Autoři: Dušan Malatin; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; J. Klačko

Aktuálne podmienky použitia diagnostiky nádorov prsníka zobrazovacími metódami v širšej populácii.
 • Napriek rozvoju NM, USG-M, rozširovaniu prevencie a skríningu, sa stále zvyšuje výskyt ca m.
 • výskyt ca m. sa postupne presúva do nižších vekových skupín
 • ca m. je ochorenie s vysokou úmrtnosťou
 • celkové riziko ca m. pre ženskú populáciu je 1:10

Hlavné problémy diagnostiky nádorov prsníka zobrazovacími metódami
 • terajšie dg-metódy poskytujú relatívne veľa falošne pozitívnych výsledkov
 • NM ako skríningová metóda nemá zanedbateĺný vplyv na radiačnú záťaž populácie
 • citlivosť NM klesá so snižovaním veku pacientok a pri užívaní HST
 • svetové zásoby striebra sa znižujú

Teória angiogenézy
 • angiogenéza = proces novotvorby ciev
 • 3-etapovú angiopgénnu kaskádu ovplyvňuje rovnováha súboru humorálnych a a antia.faktorov
 • iba nádor do veľkosti 2mm3 môže byť vyživovaný a zásobovaný O3 prostou difúzou
 • neoangiogenéza má zásadný význam pre ďalší rast nádoru väčšieho ako 2 mm3
 • ? MOŽNOSTI NOVÝCH NEINVAZÍVNYCH METÓD v BUDÚCNOSTI ?

Vývoj angiogenézy


Diagnostika angiogenézy tumorov prsníka neinvazívnymi zobrazovacími metódami
Nové technológie tvorby obrazu
Počítačové spracovanie digitálneho obrazu

 • DOBI systém (Dynamic Optical Breast Imaging
  • zmena optickej transparencie tkanív prsníka pri angiogenéze sýtením oxihemoglobinu
 • Digitálna termografia (termovízia®)
  • nárast lokálnej a povrchovej teploty prsníka pri angiogenéze

Morfologické a funkčné vyšetrenia

DOBI systém
Presvietenie prsníka sústredeným vysoko-intenzívnym zväzkom optického žiarenia zo svetelných diód.
 • Zobrazuje včasné štádiá ca m., komplexnejší obraz choroby, lepšie diferencuje zhubné a nezhubné nádory
 • Je neinvazívny, pohodlný pre pacientky, bezpečný
 • Ľahko reprodukovateľný digitálny obraz sa počítačovo vyhodnocuje, archivuje a prenáša
 • Výsledok je ihneď k dispozícii ( nízka psychická záťaž pacientky)
 • Klinické súšky: USA, Brazília, Francúzsko, Taliansko
 • Se 93 %, Sp 85 %, NPV 98%
 • Vhodný doplnok NM, aj vyšetrenie mladých žien

DOBI Comfortscan® System

Zobrazenie angiogenézy DOBI systémom


Digitálna termografia
Bezkontaktné snímanie teploty povrchu prsníka na báze detekcie IR-žiarenia
 • Za 30 rokov 800 studií v Index Medicus, 300 tis.vyšetrených žien v rôznych krajinách světa, niektoré sledované 12 rokov
 • Se a Sp 90%
 • Abnormálny TG jako rizikový faktor pre ca m.je 10x signifikantnejší než RA+
 • Nieklko rokov pretrvávajúci abnormálny TG 22x zvyšuje riziko ca m.
 • Termografia prvýkrát na obrazoch ukázala, že vývoj ca m. 10 r. predbieha jeho detektabilitu
 • Zaradením TGF do multimodálneho diagnostického algoritmu (klinické vyšetrenie, NM, USG-M, TGF) zabezpečí 95 % -nú detektabilitu včasných štádií ca m.
C. (W.C. Amalu Amalu, , International Academy of Clinical Thermology International Academy of Clinical Thermology, 2004) , 2004)
Termovízne kamery FLIR Systems (Inframetrics)

Digitálne termovízne kamery

Digitálny termogram prsníkov s vyznačenými záujmovými zónami

Neoangiogenéza pri ca mammae na čb-TG

Neoangiogenéza pri ca mammae na f-TG

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2005