Antegrádní miniinvazivní nefroureterektomie (AMNUE).

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin a močového měchýře

Číslo abstraktu: 143

Autoři: prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA; MUDr. Jiří Klečka jr.; MUDr. Viktor Eret; MUDr. Tomáš Ürge; prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.

Úvod
Razantní nástup laparoskopie se odrazil i v technice nefroureterektomie (NUE). Laparoskopický přístup k ledvině se stává rutinní součástí výkonu, metodiky ošetření distálního močovodu jsou převzaty z dřívějších operací. Tedy přístup otevřený, endoskopický („pluck“ technika či intususcepce) a nově i kompletní laparoskopický výkon. Sami jsme používali dříve prostou „pluck“ techniku s následnou laparoskopickou nefrektomií (LNE). Při této technice je excidována ureterovezikální junkce diatermickým Collinsovým nožem („komáří elektrodou“), následuje LNE a poté odstranění preparátu a uvolnění distálního ureteru naslepo z krátkého řezu v podbřišku. Je zde však riziko diseminace tumoru při úniku moče paravezikálně. V práci se snažíme prezentovat náš nový přístup, tzv. AMNUE eliminující jednoduchým způsobem (antegrádním postupem) riziko diseminace prosté „pluck“ techniky.

Metodika
Operace AMNUE krok za krokem: V lumbotomické poloze je provedena LNE. Ureter je uvolněn až do malé pánve a je zaklipován. Ledvina s nepřerušeným ureterem je vložena do extrakčního sáčku a ponechána v dutině břišní. Pacient je přetočen do litotomické polohy. Resektoskopem s diatermickým Collinsovým nožem je obříznuta urerovezikální junkce až do perivezikálního tuku. Z krátkého pararektálního řezu je odstraněn preparát a douvolněn distální ureter. Defekt měchýře zůstává neošetřen. Jsou zavedeny dva drény (do lůžka po nefrektomii a do pánve) a permanentní močový katétr je ponechán 6 dní.

Soubor, metodika
V roce 2005 byla provedena AMNUE u 5 pacientů, třech mužů a dvou žen. Soubor byl dále zhodnocen.

Výsledky
Průměrný věk byl 68 let. Doba trvání operace byla 163 minut (125 – 190), krevní ztráta nikdy nepřesáhla 200 ml. Hmotnost preparátu byla průměrně 646 g (508 – 810 g). Žádná komplikace se nevyskytla.

Závěr
Technika AMNUE je jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální vybavení. Eliminuje riziko diseminace tumoru díky antegrádnímu přístupu a zaklipování ureteru ještě přes excizí uretrálního ústí. U rozsáhlejších tumorů je stále nutno dávat přednost otevřeným výkonům.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006