Antiangiogenní léčba jako součást první linie u metastazujícího karcinomu prsu

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 033

Autoři: MUDr. Markéta Palácová

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008