2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Karcinom hlavy a krku

Karcinom ledvin

Číslo abstraktu: 035
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 036
Kategorie: Genitourinární nádory

Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 034
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Lymfomy

Molekulární podstata účinku protinádorových léčiv

Nádorová genomika a proteomika

Autoři: A. Svatoš
Číslo abstraktu: 025
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: H. Skalníková
Číslo abstraktu: 026
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Nové prediktivní faktory v klinické onkologii

Postery

Číslo abstraktu: 045p
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 052p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Prognostické a prediktivní faktory