ANTIPROLIFERAČNÍ EFEKT ANALOG SOMATOSTATINU VE SVĚTLE KLINICKÝCH STUDIÍ PROMID A CLARINET

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XVII. Neuroendokrinní a endokrinní tumory

Číslo abstraktu: 236

Autoři: MUDr. Eva Sedláčková, MBA; MUDr. Jaroslava Barkmanová

Text odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014