ASCO 2008: novinky

Konference: 2008 XI. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Podpůrná léčba

Číslo abstraktu: 018

Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008