Asistence radiologického asistenta při uterovaginální aplikaci u karcinomu čípku děložního

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče; Radioterapie

Téma: NLZP Blok III

Číslo abstraktu: 066

Autoři: Renata Macharová; Věra Paulasová; Martina Čaňová

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 27. 2. 2014