ASISTENCE RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA PŘI UTEROVAGINÁLNÍ APLIKACI V LÉČBĚ KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: XXI. Radioterapie

Číslo abstraktu: 219

Autoři: Renata Macharová; Dis. Denisa Tomková

Uterovaginální aplikace (UVAG) je indikována u žen s karcinomem děložního hrdla od klinického stadia lib a v pokročilejších stadiích. V těchto případech má léčba zářením významně lepší léčebné výsledky než případné chirurgické řešení. Kurativní radioterapie využívá kombinaci zevní radioterapie a brachyterapie. Cílové objemy pro zevní RT jsou stanoveny při 3D plánování na základě CT plánovacího vyšetření a zahrnují tumor a regionální lymfatickou oblast. Zpravidla se využívá kombinace čtyř polí (BOX technika) nebo individuálně modulovaná IMRT technika radioterapie, při které se maximálně šetří okolní zdravé tkáně a orgány. Uterovaginální aplikace brachyterapie se na naší klinice zahajuje obvykle v 3.-4. týdnu zevní radioterapie. Před vlastním výkonem na ozařovně musí radiolog. asistent provést identifikaci pacienta a zajištění potřebné zdravotnické dokumentace. Vlastní ozáření probíhá v krátkém čase, v 8-12 min; za­vedení a fixace aplikátorů trvá 15-30 min a plánování asi 20 min. Na našem pracovišti se používá k brachyterapii přístroj VariSource s iridiovým zdrojem. Před výkonem radiologický asistent připraví sterilní stolek s nástroji a uloží pacientku do gynekologické polohy. Zákrok je prováděn v krátkodobé celkové anestezii. Po dezinfekci zevního genitálu a pochvy je pomocí močového katetru vstříknuta kontrastní látka do balonku na konci močového katetru umístě­ného v močovém měchýři. Lékař pak zavede aplikátor pro uterovaginální aplikaci. Provede tamponádu pochvy pro fixaci aplikátoru a pro oddálení močového měchýře a konečníku od aplikátoru. Do konečníku je zaveden in vivo dozimetr. Radiologický asistent poté zavede do aplikátoru kontrastní markery a provede rentgenové snímky pomocí mobilního C-ramene v semiortogonální projekci malé pánve (předozadní AP a laterolaterální LL projekci). Snímky jsou on-line přeneseny do plánovacího systému, ve kterých lékař s fyzikem určí cílové objemy, referenční izodózu a provedou výpočet dávky. Radiologický asistent pak při­pojí pomocí přenosových vodičů aplikátor k BRT přístroji a ještě jednou pacientku seznámí s průběhem vlastního ozáření. Po uzavření dveří ozařovny je zahá­jeno ozařování. Kontakt s pacientkou je zajištěn audiovizuálním systémem. Po skončení aplikace lékař odstraní in vivo dozimetr, močový katetr, tamponádu, aplikátor. Radiologický asistent provede změření krevního tlaku a zajistí převoz pacientky na oddělení.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013