Audit mamografického screeningu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XIII. Radiologická a klinická diagnostika nádorů prsu

Číslo abstraktu: 119

Autoři: Mgr. Štěpánka Pokorná

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním žen v České republice, jeho incidence v posledních letech mírně stoupá. Ročně onemocní přes 4500 žen a asi 1800 jich zemře. Tato choroba je celospolečenským problémem, kterým se zabýval tým odborníků při Ministerstvu zdravotnictví. Výsledkem jejich práce je celostátní program screeningu karcinomu prsu mající za cíl snížení úmrtnosti na karcinom prsu diagnostikováním minimálních či preinvazivních stadií. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007