Banka biologického materiálu v Masarykově onkologickém ústavu. Změna archivace vzorků zkušenosti s ročním provozem.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: V. Onkopatologie

Číslo abstraktu: 055(p234)

Autoři: Ing. Dana Knoflíčková; Tamara Šmerdová; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Nové vědecké a technologické pokroky v oblasti genomové a proteomové analýzy umožňují stále detailnější poznávání dynamiky a funkčních aspektů onemocnění.

Dostupnost nativní nefixované tkáně a dalšího biologického materiálu je základním požadavkem pro rozvoj a validaci nových molekulárně biologických metod, založených na testování nukleových kyselin a proteinových analýzách. Archivovaná nativní tkáň, v případě relapsu onemocnění individuálního pacienta, může také posloužit k prognostickým a prediktivním účelům.

Banka biologického materiálu (BBM) v Masarykově onkologickém ústavu organizuje sběr, identifikaci, uchovávání, výdej a kontrolu kvality uložených vzorků. Dále zajišťuje nepřetržitou kontrolu zařízení sloužícího k vlastní archivaci biologického materiálu. Samozřejmá je také dostupnost relevantních klinických dat.

Od doby svého vzniku tj. koncem roku 2000 až do roku 2006 byly veškeré vzorky archivovány v hlubokomrazícím boxu při teplotě 80°C. Tato teplota je uváděna jako dostačující pro uložení nativních tkání. Z hlediska dlouhodobé archivace je ovšem výhodnější upřednostnit uskladnění tkání pomocí tekutého dusíku či jeho par. Zkušenosti dokazují, že výtěžnost DNA a RNA takto archivovaných vzorků zůstává nezměněna po desetiletí i déle. Tento způsob uskladnění také garantuje udržení nižší (196°C či 150°C) a stabilnější teploty v porovnání s hlubokomrazícím boxem. Kontaminaci ústící z uložení tkání v tekutém dusíku lze potlačit archivací vzorků pomocí dusíkových par...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008