BENIGNÍ NÁDORY JATER – INDIKACE CHIRURGICKÉ LÉČBY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: X. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: 281

Autoři: MUDr. Radoslav Hrivnák; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.; MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., MBA; MUDr. Zdeněk Pavlovský; MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.; MUDr. Vladimír Čan

Východiska:

Benigní nádory jater jsou obecně vzácné nádory, přesto je v jednotlivých studiích procento operovaných pacientů s těmito nádory vysoké. Proč tomu tak je, není známo. Také komplikace benigních nádorů jater nejsou časté. K operačnímu řešení jsou indikovány nádory symptomatické nebo nádory, u kterých je velké suspicium na malignitu.

Materiál a metody:

Detailně byly rozebrány benigní nádory jater – fokální nodulární hyperplazie (FNH), adenomy, hemangiomy. Retrospektivní zhodnocení výsledků pacientů operovaných na Chirurgické klinice FN Brno za období 01/ 2007–12/ 2013.

Výsledky:

Za období 01/ 2007–12/ 2013 bylo na Chirurgické klinice FN Brno operováno celkem 21 pacientů. U 8 pacientů byla operace provedena pro adenom, u 7 pacientů pro FNH a 6 pacientů bylo operováno pro hemangiom. Laparoskopický přístup jsme použili v 61 % případů. Ve 33 % případů byla provedena anatomická resekce, ve 38 % extraanatomická resekce a 28 % pacientů jsme bioptovali.

Závěr:

Zlepšením diagnostiky pomocí nových diagnostických zobrazovacích a patologických metod je možno snížit počet operovaných pacientů s benigními nádory na minimum a nahradit je konzervativními postupy – surveillance. Při surveillance doporučujeme provádění CEUS a MRI.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014