BETTER TREATMENT RESPONSE IS ASSOCIATED WITH LENALIDOMIDE 25 MG ONCE-DAILY VS. 25 MG EVERY-OTHER-DAY IN RELAPSED/REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Myeloma and other monoclonal gammopathies - Clinical 1

Číslo abstraktu: 0868

Autoři: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Evžen Gregora; Doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.; MUDr. Petr Pavlíček; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; MUDr. Jakub Radocha; MUDr. Miroslava Schűtzová; MUDr. Jan Straub; Prof.MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; Bc. Petra Májková (Kaisarová)

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2011