Bezpečná péče klienta

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: XII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 124

Autoři: Libuše Kloparová; V. Havranová

Práce podává přehled o zajištění bezpečnosti neklidných, ošetřovatelsky náročných klientů zdravotnickým personálem v dolnorakouském pečovatelském zařízení.

Jsou zmíněna pravidla, podmínky a administrativní záležitosti, které nutno u neklidných klientů zajistit a respektovat.

Cílem práce je informovat o praktickém provádění ošetřovatelské péče neklidných klientů zdravotníky různých kategorií a ošetřovatelská dokumentace těchto výkonů.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009