Brachyterapia prostaty - súčasné možnosti

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Radioterapie

Číslo abstraktu: 048

Autoři: MUDr. Alžbeta Molnárová; MUDr. Branislav Obšitník

V programu pod názvem Permanentná brachyterapia prostaty, súčasné možnosti

Adenokarcinóm prostaty je ochorením, ktoré v definitívnej liečbe žiarením vyžaduje vysoké dávky žiarenia. Ani najsofisktikovanešími metódami externej rádioterapie nie je možné prekročiť dávky 85-90 Gy (EQD2). Použitím permenentnej implantácie rádioaktívnych zŕn je možné aplikovať do prostaty s vysokou presnosťou dávky vyššie (80- 100 Gy EQD2).

Indikáciou permanentnej implantácie rádioaktívnych zŕn v monoterapii je už dlhodobo pacient s nízkorizikovým karcinómom prostaty s objemom prostaty do 60 ccm, s nízkym IPSS a s predpokladom prežívania aspoň 10 rokov. Tieto indikácie sa posledné roky rozširujú na pacientov s Gleasonovým skóre 7 a PSA do 15ng/ml.

U pacienta so stredným a vysokým rizikom (ale bez vzdialeného ochorenia) je možné permenentnú implantáciu s výhodou využiť ako metódu eskalácie dávky po 50 Gy externej rádioterpie, pričom sumárna dávka takto kombinovanej liečby sa rádiobilogicky blíži k 110- 120 Gy (EQD2).

LDR brachyterapia prostaty minimalizuje nežiaduce účinky ako sú inkontinencia alebo strata potencie, pričom nijako neznižuje šance na vyliečenie oproti iným liečebným metódam, skôr naopak.

Datum přednesení příspěvku: 28. 2. 2014