BRACHYTERAPIE PRSU

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Radioterapie

Téma: Nelékařská sekce: I.Blok Ozařovací techniky užívané v adjuvantní léčbě karcinomu prsu, v léčbě karcinomu vulvy a vaginy

Číslo abstraktu: 041

Autoři: Jolana Tomanová

Po stanovení diagnózy se dříve prováděly převážně ablace prsu,což mělo mimo jiné i silně negativní dopad na psychiku pacientek.V poslední době se dává přednost výkonům zachovávajícím prs-lumpektomie, segmentektomie, kvadrantektomie.

Po chirurgickém výkonu se provádí zevní ozařování+na oblast lůžka po tumoru se doplňuje dávka .Tento boost může být proveden buď zevním zářením, nebo intersticiální brachyterapií přímo do tkáně. Rozhodujícími faktory ke zvolení vhodného typu boostu je velikost nádoru, velikost prsu-pro brachyterapii není vhodný příliš velký ani příliš malý prs. Dále je velice důležité původní uložení nádoru. Není vhodné byl-li uložen těsně pod kůží nebo nasedal na žebra. Pacientka musí být schopna výkonu v celkové anestezii. Je také nutné mít podepsaný informovaný souhlas s výkonem.

Výhody brachyterapie-jedná se pouze o jednorázový výkon. Nižší dávku záření obdrží kritické orgány(srdce,plíce). Výborný je výsledný kosmetický efekt. Jako každá metoda má i svá negativa- nutnost hospitalizace a celkovou anestezii. V případě použití LDR je pacientka po celou dobu ozařování imobilizována.

Před aplikací jsou nezbytné anamnestické údaje pacientky. Ptáme se,zda si tumor nahmatala sama. Také je důležitá dokumentace:předoperační mamografické snímky, operační protokol, informace o přítomnosti titanových klipů, které označují lůžko po tumoru. Podle těchto kritérií volíme typ boostu.

Příprava před samotnou aplikací je stejná jako před každým chirurgickým výkonem. Pacientka je nalačno,má podanou premedikaci a oholené podpaží. Po provedení aplikace se udělá RTG kontrola uložení aplikátoru a fyzikální výpočet. Po probuzení z narkózy se pacientka převeze do speciální stíněné místnosti, kde je napojena na LDR zdroj záření. V tomto pokoji leží sama a je sledována průmyslovou kamerou na sesterně. Ozařovací čas se pohybuje okolo 18-24 hodin. Po odstranění aplikátoru kryjeme vpichy mastným tylem a sterilními čtverci.Při event.krvácení používáme Gelaspon. V následujících dnech jsou nezbytné kontroly stavu vpichů a převazy. Zajímavé je, že si pacientky téměř nikdy nestěžují na bolestivost prsu během aplikace.

Na našem pracovišti používáme zdroj Cs 137. Od roku 1991 jsme tuto metodu použili na 215 pacientkách, z toho nebyla ani jedna recidiva! Výše zmíněný výborný kosmetický efekt závisí na naprosté přesnosti provedení aplikace a fyzikálním výpočtu, kdy několik milimetrů pod kůží je neaktivní zóna. Přibližně po jednom roce vpichy nebývají téměř viditelné.

Zevní pooperační ozáření kombinované s brachyterapií po parciálním výkonu na prsu se jeví jako adekvátní léčba pro velmi dobrou lokální kontrolu s vynikajícím kosmetickým efektem.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006