BRACHYTERAPIE PRSU

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Radioterapie

Téma: Nelékařská sekce: I.Blok Ozařovací techniky užívané v adjuvantní léčbě karcinomu prsu, v léčbě karcinomu vulvy a vaginy

Číslo abstraktu: 041p

Autoři: Jolana Tomanová

Několik slov úvodem
 • Dříve – ablace prsu ( negativní psychický dopad )
 • V poslední době – výkony zachovávající prs ( segmentectomie, lumpectomie, kvadrantectomie )

Metoda brachyterapie
 • Po chirurgickém výkonu – zevní ozařování + doplnění dávky na oblast lůžka po tumoru =
 • „BOOST“ –
  • zevní ( na lůžko tumoru )
  • intersticiální brachyterapie ( do tkáně )

INDIKACE – ONTRAINDIKACE
 • Velikost nádoru
 • Velikost prsu
 • Uložení nádoru ( NE těsně pod kůží, NE nasedající na žebra – riziko radioosteonekrózy )
 • Souhlas s výkonem
 • Schopnost výkonu v celkové anestezii

VÝHODY
 • Pouze jednorázový výkon
 • Šetří kritické orgány uložené v hloubce ( srdce, plíce)
 • Výborný kosmetický efekt

NEVÝHODY
 • Celková anestezie
 • Nutnost hospitalizace
 • Imobilizace pacientky po dobu ozařování

Strategie před výkonem
 • Nezbytnost dokumentace – operační protokol, MMG ( event. UZ ) předoperační
 • Anamnestické údaje pacientky ( nahmatala-li si tumor sama apod.)
 • Informace o přítomnosti titanových klipů ( označují lůžko po tumoru )
 • Volba typu „BOOST“- dle uvedených kritérií

Příprava před aplikací
 • Stejná jako před každým chirurgickým výkonem
 • Nalačno, oholené podpaží, premedikace

APLIKÁTOR
 • 2 šablony různých velikostí
 • 2-3 řady otvorů
 • Kovový můstek
 • Duté jehly prům. 2,5 mm, dlouhé 120-200 mm + obturátory zabraňující vniku nečistot a zpevnění jehel při vpichování

Mammární aplikátor - zavedeníDalší postup po výkonu
 • Rtg kontrola uložení aplikátoru ( AP projekce )
 • Volba uspořádání zářičů –lékař + fyzik
Uložení pacientky do aplikační místnosti
 • MICROSELECTRON LDR – terapeutický přístroj + zásobní kontejner se zdroji ( 45 )
 • Sestava zářičů – napojení k aplikátoru pomocí přenosové hadice
 • Po uzavření dveří nastává vlastn í léčba zářením - AFTERLOADING)

Obrázková kazuistika


Sledování a kontrola pacientky
 • Pacientka v aplikační místnosti je sama
 • Sledována průmyslovou kamerou + dorozumívacím zařízením na sesterně
 • V případě potřeby nezbytného ošetřovatelského úkonu sestra na ovládacím panelu vně místnosti přeruší léčbu
 • Zdroje záření zajedou automaticky do přístroje
 • Stejným způsobem poté léčbu obnovíUkončení aplikace
 • Ozařovací časy se pohybují okolo 18-24 hodin, dle velikosti ozařovaného ložiska
 • Ozařovač automaticky ohlásí ukončení léčby
 • Užité zdroje zajedou zpět do záložního kontejneru
 • Samotný aplikátor se odstraní z prsu
 • Provede se sterilní krytí vpichů s mastným tylem
 • Při event. krvácení použijeme Spongostan + kompresi
 • Nezbytná je kontrola stavu vpichů + převazy

ZAJÍMAVOSTI o léčbě
 • Téměř žádná bolestivost prsu
 • Od r. 1991 celkem 215 pacientek – 0 recidiv !
 • Používaný zdroj – Cs 137 ( ve formě zrn navlečených na ocelovém drátku )
 • Poločas rozpadu ( T/2 ) je 30 let
 • Od zavedení přístroje ( r. 90 ) čas potřebný k ozáření určité dávky – dvojnásobný
 • Na naprosté přesnosti provedení závisí výsledný kosmetický efekt ( neaktivní zóna 5-15 mm pod kůží )
 • Cca po 1 roce nebývají vpichy téměř viditelné

Rok poté…

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006