Burkittův lymfom.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 092

Autoři: MUDr. Michal Weinreb

Burkittův lymfom (BL) je maligni B cell lymfoproliferace s výrazným výskytem v tropické oblasti Afriky a New Guiney, endemicky BL, s konstantně přítomným virem Epstein-Barrove (EBV) v maligních buňkách. Sporadický BL se vyskytuje v malém počtu připadů v celém světě s nizkou vazbou na EBV. Nezávisle na na původu BL, c-myc gen na chromosomu 8 je translokován na chromosom 14,2,22 na locus Ig genu heavy – or light-chain Burkittův lymfom byl popsán Denisem Burkittem v Ugande před padesáti lety. Dnes platí WHO kriteria pro diagnosu Burkittova lymfomu a to: klasický histologický obraz nebo Burkitt like, CD20+, BCL6+, CD10+, BCL2–, CD5–, Ki-67, >95%, IG-myc+. Molekulární genetika posunula Burkittův lymphom blíže k diffusnimu velkobuněčnému B lymfomu, bliže ke germinalnimu centru lymfatických uzlin. Děje probihajici během transformace B lymfocytů často vedou k produkci malformovaných, deficitních lymfocytů, které mohou být zdrojem maligního klonu.
U endemického Burkittova lymfomu malarie způsobuje chronickou iritaci immunitniho systemu, vedoucí ke zvýšené aktivitě v germinalnich centrech. Navíc virus Epstein-Barrove protektuje poškozené B lymfocyty proti apoptose, Prokázana defektni aktivita T lymfocytů zhoršuje immunitni odpověď na prudce se se dělici maligni klon.
Sporadický, EBV negativni BL, zůstává etiopatogeneticky obtižně uchopitelný. Je jasné, že děje probíhající v germinalním centru lymfatické uzliny, jsou stejné jako u endemické varianty, jen presence EBV je pouze ve 20%, Musí existovat jiný mechanismus chranicí poškozené B lymfocyty před apoptosou.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007