Ca cervicis uteri – data z Heracles a Scale o HPV HR distribuci v Evropě a u nás – jsou biologicky všechny HR typy stejné?

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Ca cervicis uteri a ca ovaria

Číslo abstraktu: 029

Autoři: MUDr. Marek Pluta, Ph.D.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2011