2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Ca cervicis uteri a ca ovaria

Číslo abstraktu: 032
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Diagnostika

Číslo abstraktu: 002
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 004
Kategorie: Onkologická diagnostika

Diagnostika a terapie onkologických onemocnění a její úskalí z pohledu NLZP – 1.část

Diagnostika a terapie onkologických onemocnění a její úskalí z pohledu NLZP – 2.část

Číslo abstraktu: 050
Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby
Autoři: Š. Ročková
Číslo abstraktu: 051
Kategorie: Ostatní
Autoři: J. Staňková
Číslo abstraktu: 054
Kategorie: Radioterapie

Diagnostika ca mamme

Číslo abstraktu: 042
Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Chirurgie

Číslo abstraktu: 007
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Panelová diskuze

Číslo abstraktu: 040
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Postery

Číslo abstraktu: P05
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: P07
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: P08
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Radioterapie, psychologické aspekty onkologické léčby

Číslo abstraktu: 018
Kategorie: Radioterapie

Systémová léčba

Číslo abstraktu: 021
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 026
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 027
Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika
Číslo abstraktu: 028
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Zajímavosti z léčby karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 062
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 063
Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika
Číslo abstraktu: 064
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Zátěžové situace pro středně zdravotnický personál

Číslo abstraktu: 060
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče