ČASNÁ INTEGRACE PALIATIVNÍ PÉČE DO LÉČEBNÉHO PROTOKOLU PACIENTEK S POKROČILÝM KARCINOMEM OVARIA

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: IX. Paliativní péče, podpůrná a symptomatická léčba

Číslo abstraktu: IX/264

Autoři: MUDr. Monika Náležinská; MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Bez ohledu na současnou úroveň vědeckého poznání v oblasti onkogeneze, v současné době dostupné chemo-bio-terapeutické preparáty, soudobé onkochirurgické postupy, se stále budeme setkávat s pacientkami, jejichž celkový stav v důsledku pokročilého maligního gynekologického onemocnění brání v zařazení agresivních onkologických intervencí. Díky časnému užítí vybraných paliativních postupů se často daří zlepšit celkový stav pacientek tak, aby bylo možno indikovat paliativní onkologickou léčbu s očekávaným výsledkem: zlepšení kvality života a jeho prodloužení. Mezi námi užívané metody patří především úleva od obstrukčních příznaků v dutině břišní, které vznikají na vrub hromadící se ascitické tekutiny a nádorových hmot. Konkrétně je to zavedení drénu do dutiny břišní, který je možno ponechat tři měsíce in situ a frakcionovaně derivovat ascites, analogicky se provádí pleurodéza. Další metody zahrnují postupy intervenční radiologie: embolizace pánevních arterií, zavádění punkčních nefrostomií. Zásadní výhodou těchto metod je jejich nezávislost na vážném stavu pacientky na rozdíl od event. konstrukce stomie na trávicím traktu v případě jeho maligní obstrukce. Ovlivněním zejména obstrukčních symptomů často docílíme zlepšení nutrice pacientky, možnost rehabilitace, zlepšení psychické kondice a tedy celkového stavu nemocné ženy, který nyní vyhuje indikačním kritériím k podání paliativní onkologické léčby, vč. chirurgických postupů s očekávaným dobrým efektem na kvalitu života pacientky.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016