ČASOPIS ONKO OKNO JE 18 LET PRŮVODCEM A SPOLEČNÍKEM ONKOLOGICKÉHO PACIENTA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: III. Pacientské organizace a spolupráce s veřejností

Číslo abstraktu: 032

Autoři: MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Východiska:

Nemocný člověk se zabývá mnoha otázkami, které se většinou týkají jeho nemoci, způsobu léčby, budoucnosti. Pacient hledá pro tato i jiná témata partnera k dialogu. Z psychologie je známé, že problém začínáme často zvládat, když o něm dokážeme komunikovat. Čím více způsobů komunikace můžeme pacientům nabídnout, tím lépe.

Cíl:

Jedna z možných komunikačních forem, která se osvědčila v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ), je vydá­vání časopisu pro pacienty. Smysl této komunikace spočívá v tom, že pacient má možnost porozumět nejen své nemoci, terapii, ale dostává i nabídku, jak se vyrovnat s doprovodnými obtížemi. Pacient získává prostřednictvím občasníku povzbuzení, duchovní slovo i důležité odreagování humorem. Informace nás tvarují, rozšiřují naše poznatky, které mají často nemalý vliv na změnu našich emocí. Možnost komunikovat o těžkostech snižuje pocit opuštěnosti, stesk, úz­kost. Komunikací časopisem lze budovat pocit sounáležitosti na dálku.

Cíle časopisu:

Časopis nabízí pacientům informace z medicínské, psychologické, so­ciální oblasti, které jsou podány srozumitelným způsobem; podněcuje v pacientech jejich vlastní reflexe k tématům, rozšiřuje možnosti, jak o problému, ne­moci přemýšlet, pacient není osloven osobně, může snadněji odmítnout než v přímém kontaktu, čím se sám nechce zabývat; podporuje aktivitu pacientů tím, že v občasníku vycházejí jejich příspěvky. Časopis, který dostal název ONKO OKNO, vychází pravidelně každé dva měsíce od června 1995. Časopis je zdarma a je volně dostupný v čekárnách, v Informačním centru MOÚ a na lůžkových odděleních. Časopis lze i objednat za poplatek poštovného. Vychází svépomocí, bez jakékoliv dotace. Časopis je dostupný také na webových stránkách Ligy proti rakovině Brno. Každé číslo obsahuje část odbornou, kde nabízíme informace o vyšetřovacích metodách, nežádoucích účincích léčby, diety, slovníčky pojmů. Zveřejňujeme články z oblasti preventivní medicíny. Dále obsahuje slova psy­chologa, kněze, někdy sociální pracovnice nebo sester. Nedílnou součást tvoří zajímavosti, aby byl časopis čtivý. Otiskujeme vlastní tvorbu našich pacientů -básně, články, autobiografické povídky. Uveřejňujeme informace z akcí v MOÚ. Nabízíme odkazy na zajímavé internetové stránky a knihy.

Závěr:

Dostáváme řadu pozitivních ohlasů od našich čtenářů, pro některé z nich se časopis stal nezbytným společníkem a průvodcem. Cílem časopisu je poskytnout informace a dodat odvahu.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013