Cell-Free DNA for Minimal Residual Disease Monitoring in Multiple Myeloma Patients

Konference: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 651. Myeloma: Biology and Pathophysiology, excluding Therapy: Poster

Číslo abstraktu: 3423

Autoři: Mgr. Lenka Bešše (Kubiczková); Daniela Drandi; Mgr. Lenka Sedlaříková; Stefania Oliva; Manuela Gambella; Paola Omede; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.; MD Mario Boccadoro; MD Antonio P. Palumbo; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2014