ČESKÉ ILCO A PREVENCE RAKOVINY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 015

Autoři: Ing. Marie Ředinová

České ILCO (www.ILCO.cz) již 20 let pomáhá stomikům. V současné době sdružuje 20 sdružení z celé ČR. Důvodem vytvoření stomie je asi v 3/4 případů onkologické onemocnění, rakovina střeva asi v 50 %, asi 20 % žen má vývod po operaci nebo po léčbě gynekologického onkologického problému, asi 10 % stomiků má urostomii. Z výše uvedených důvodů pomáhají naši členové s propagací prevence onkologických onemocnění. Účastníme se akcí pořádaných Ligou proti rakovině, zapojili jsme se do projektu Vy a my společně, od roku 2010 se naši členové účastní projektu Poznej CRC. Pořádáme přednášky pro odbornou i laickou veřejnost. Letos podruhé bude řada našich členů přítomna na Evropských dnech kolorektálního karcinomu. Na akcích, kterých se účastníme, jsme přesvědčiví, máme osobní zkušenost. Základ­ním úkolem sdružení je prosazování práv stomiků, ty jsou zakotveny v mezinárodně platné Chartě práv stomiků. Podle tohoto dokumentu má každý stomik právo: na předoperační poradenství, na kvalitní a profesionální lékařskou a ošetřovatelskou péči i psychosociální podporu, na podporu a informovanost rodiny, známých a přá­tel, na úplnou a objektivní informaci o vhodných pomůckách, které jsou v zemi k dispozici, na možnost neomezeného výběru dostupných stomických pomůcek, na informace o organizacích stomiků ve své vlasti a službách a podpoře, které poskytují, na ochranu proti jakékoliv formě diskriminace. České ILCO zpracovalo projekt EU Zintenzívnění mezinárodní spolupráce ŽIVOT BEZ OMEZENÍ. Chceme porovnat, jak je dodržována Charta práv stomiků v Čechách, na Slovensku a v Německu, za­měříme se na předoperační a následnou doživotní péči. Našim cílem je zlepšit postavení stomiků ve společnosti, informovat o jejich uplatnění na trhu práce a navá­zat spolupráci se zaměstnavateli v ČR. Cílem projektu je i pomoci 10 stomikům získat zaměstnání. České ILCO hájí zájmy stomiků, snaží se o odtabuizování tématu sto-mií, snaží se zmírnit strach, jaký život se stomií vzbuzuje, pomáhá s propagací prevence rakoviny tlustého střeva, pořádá přednášky pro odbornou i laickou veřejnost.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013