Cetuximab a irinotekan v léčbě metastazujícího chemorezistentního kolorektálního karcinomu, zkušenosti z MOÚ.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVI. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 152

Autoři: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; MUDr. Stanislav Špelda; MUDr. Ingrid Garajová; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Na metastatický kolorektální karcinom (MCRC) zemře ročně v České republice přibližně 5 000 osob. Léčba spočívá v kombinaci různých přístupů, k nimž patří chirurgie, radioterapie a především systémová chemoterapie. V současnosti za zlatý standard terapie metastatického onemocnění považujeme sekvenční kombinovanou chemoterapii s 5-fluorouracilem, irinotekanem a oxaliplatinou. Překážkou déletrvajícího úspěchu léčby je však neselektivita cytotoxických látek a postupný rozvoj rezistence nádorových buněk, a tak i při použití výše zmíněných cytostatik medián přežití nepřesahuje 22 měsíců. Jednu z dalších velkých nadějí v protinádorové léčbě tohoto onemocnění představuje objev biologické terapie založené na monoklonálních protilátkách. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007