Cetuximab a irinotekan v léčbě pokročilého metastatického kolorektálního karcinomu zkušenosti z MOÚ.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: VIII. Biologická léčba nádorů

Číslo abstraktu: 077

Autoři: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Jiří Vyskočil; MUDr. Petr Karásek, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Metastatický kolorektální karcinom (MCRC) je v České republice příčinou úmrtí přibližně 5 000 osob za rok. Léčba spočívá v kombinaci různých přístupů, k nimž patří chirurgie, radioterapie a především systémová chemoterapie. Za zlatý standard terapie metastatického onemocnění považujeme sekvenční kombinovanou chemoterapii s 5-fluorouracilem, irinotekanem a oxaliplatinou. Překážkou déletrvajícího úspěchu léčby je však postupný rozvoj rezistence nádorových buněk a tak i při použití výše zmíněných cytostatik medián přežití nepřesahuje 22 měsíců. Velkou naději v protinádorové léčbě tohoto onemocnění představuje objev biologické terapie založené na monoklonálních protilátkách a inhibitorech tyrosinkinázy klíčových receptorů...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 11. 4. 2008