CHARACTERIZATION OF 22Q11 DELETION IN CLL PATIENTS

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic lymphocytic leukemia and related disorders - Biology II

Číslo abstraktu: 0902

Autoři: Mgr. Karla Malinová; MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.; Mgr. Kateřina Staňo Kozubík; MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 6. 6. 2009