CHARACTERIZATION OF T CELL RECEPTOR BETA REPERTOIRE IN T CELL POPULATION ASSOCIATED WITH GRAFT-VERSUS-HOST AND GRAFT-VERSUS-LEUKEMIA EFFECT

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Stem cell transplantation - GvHD, graft rejection, infection

Číslo abstraktu: 0149

Autoři: Mgr. Veronika Foltánková; RNDr. Eva Matějková; RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.; RNDr. Miloš Dendis; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2009