Chemoradioterapie u gynekologických malignit (přehled + kasuistika)

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: II. Nejčastější komplikace související s konkomitantní aplikací chemoradioterapie u gynekologických malignit

Číslo abstraktu: 055

Autoři: M. Lípová; J. Staňková

Předneseno pod názvem Vedlejší účinky chemoradioterapie u gynekologických malignit (přehled + kasuistika)

Chemoradioterapie je indikována u pacientek ve stádiu II.b a III.

Hlavním středem zájmu během radioterapie gynekologických malignit je oblast malé pánve. Zde se nachází rektum a moč. měchýř, které jsou během léčby nejkritičtějšími orgány. Je nutné jejich celkové šetření během radioterapie. Z hlediska chemoterapie je jedním z nejzávažnějších vedlejších účinků, účinek na hemopoetickou tkáň.

Nežádoucí účinky radioterapie lze rozdělit na celkové a místní, časné a pozdní.

Při ozařování malé pánve a dolní poloviny břicha v průběhu léčby může dojít v důsledku akutních změn na tenkém střevě k průjmům, k radiační proktitidě a akutní radiační cystitidě. Což jsou asi jedny z nejzávažnějších komplikací během radioterapie. Tyto komplikace lze eliminovat a to co nejpřesnějším nastavením pacientky během ozáření, fixačními pomůckami, naplněným močovým měchýřem před každou frakcí a používáním vykrývacích bloků, popř. MLC ( multi-leaf kolimátor), pokud je jím urychlovač vybaven.

Hemopoetická tkáň patří vedle zárodečné tkáně mezi nejcitlivější na ionizační záření. Při léčbě gynekologických nádorů, především u chemoradioterapie je třeba během léčby pečlivě sledovat krevní obraz. Jako vhodný agens k potenciaci radioterapie u gynekologických malignit doporučuje většina publikovaných prací cisplatinu a karboplatinu.U starších a polymorbidních pacientů je nutné zvážit všechna pro a proti! Někdy je lépe ozářit samostatně bez chemoterapie do radikální dávky než předčasně ukončit léčbu pro nežádoucí účinky při kombinaci s chemoterapií.

Zajímavá kasuistika 42 leté pacientky s diagnózou karcinomu děložního hrdla, u které se během léčby objevila Crohnova choroba.


KN Liberec, Husova 10, Liberec 1, odd. radioterapie
Martina Lípová
Klášterní 469
Liberec1, 460 01

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007