Chemoterapie a biologická léčba při léčbě kolorektálního karcinomu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 163

Autoři: Eva Vykoukalová

Léčba kolorektálního karcinomu se v posledních desetiletí radikálně změnila.

5-fluorouracil (5-FU) používaný v léčbě metastazujícího karcinomu již 5 dekád zaznamenal malé zlepšení přežití. Podávání dalších účinných systémových léčiv (oxaliplatina, irinotecan) v kombinaci s 5-FU a zavedení monoklonárních protilátek (bevacizumab, cetuximab, panitumumab) do klinické praxe má za následek, že přežití je nyní čtyřnásobné!

Biologická léčba se stala významnou součástí komplexní onkologické léčby kolorektálního karcinomu, přičemž významně ovlivnila léčebné postupy.

Maximální přizpůsobení léčby zohledňující genetický profil pacienta a specifické charakteristiky jednotlivých nádorů (např. specifické receptory, poruchy signálních drah), tzv. ´LÉČBA NA MÍRU´ umožňuje dosahovat nejlepších terapeutických výsledků, ale také maximálně sníží počet či závažnost nežádoucích účinků a v neposlední řadě i náklady spojené s léčbou.

K tomu, aby tato léčba mohla probíhat co nejefektivněji a dosáhla nejlepších úspěchů, musí nelékařský personál dobře znát zásady aplikace těchto léků. Proto jsou sestry pravidelně školeny a seznamovány s účinky léků, jejich způsobem podání a možnými reakcemi. Sestra musí zavčas rozpoznat eventuelní symptomy a informovat ošetřující lékaře.

Pacienta a jeho rodinu správně edukovat a získat si je pro dobrou spolupráci, která má nezastupitelné místo při této léčbě.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010