Chemoterapie, bioterapie a hormonální léčba metastatického karcinomu prsu

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Lokálně pokročilý a metastatický karcinom prsu. Chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Číslo abstraktu: 14

Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Videozáznam přednášky

Abstrakt  v tištěné verzi není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013