Chemoterapie gynekologických malignit - optimalizace managementu

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 022

Autoři: doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.; MUDr. Marek Pluta, Ph.D.
EpidemiologieVyšetřovací metodyVyšetřovací metodyManagement terapie

 • rozhodování: pacientka - onkolog -
  -onkochirurg - perinatolog –neonatolog
 • I. trimestr

  • ukončení - standardní postup
  • operace - chemoterapie - porod - chemoterapie - rádioterapie
 • II. trimestr

  • operace - chemoterapie - porod radioterapie
  • chemoterapie - operace - porod - chemoterapie - rádioterapie
  • chemoterapie - kortikoidy - porod - operace - chemoterapie -RT
 • III. trimestr

  • kortikoidy - porod - standardní postup
  • operace - porod - standardní postup


Terapie – operační
 • celková anestézie (12 000 operací)1

  • potrat/předčasný porod RR 2,1, IUGR RR 2,1, VVV RR 1,0
 • ideálně po 12. týdnu t., ev kortikoidy po 24.týdnu t.
 • specifika:2

  • obtížné dávkování anestézie, prevence sy. vena cava
  • prevence hypotenze, antitiombotická prevence
  • prevence kontrakcí, dostatečná pooperační analgezie
  • obtížný přístup pro pánevní lymfadenektomii
  • riziko poranění dělohy
  • laparoskopie (CO2, bipolární koagulace, doba do 90 min)
  • SLNB - Tc ano, SLNB - Patent blue ne1Cohen-Kerem, 2005,2Moran, 2007Terapie - radioterapieTerapie – chemoterapieTerapie – chemoterapieTerapie – chemoterapie

 • Berry: 24 pacientek, FAC á 3-4 týdny

  Berry DL, Theriault RL, Holmes FA, Parisi VN, Booser DJ, Singletary SE, et al. Management of breast cancer during pregnancy using a standardized protocol. J Clin Oncol 1999 Mar;17(3):855-6l

  12 % předčasný porod, 4 % přechodná leukopenie • Hahn: 57 pacientek, FAC á 3 týdny

  Hahn KM, Johnson PM, Gordon N., Kuerer H, Middleton L., Ramirez M et Jl. Treatment of preqnant breastcancer patients and outcomes of children exposed to chemotherapy in utero, Carcer 2006 Sep 15;107(6) 1219-26

  1x Down syndrom, 1x bilaterální ureterální refluxTerapie – chemoterapie
 • časování:
  • porod minimálně po 3 týdnech od poslední CHT
  • sledování anémie plodu

 

 • kojení:
 • při chemoterapii je kontraindikováno
 • podpůrná medikace
 • ondasetron, 3 HT inhibitory možné
 • kortikoidy:

 

 • ano: methylprednisolon
 • ne: dexametazon, betametazon (prochází placentou, IUGR)Chemoterapií indukovaná toxicitaChemoterapií indukovaná toxicitaIntrauterinní detekce anemie

 • průměr pupečníku (DeVore, 1990)
 • tloušťka placenty ( Salzman, 1989)
 • obvod sleziny (Oepkes, 1993)
 • PSV (Man, 2000)

  • nižší viskozita krve vede ke zvýšení rychlosti průtoku
  • nejcitlivější metoda využívaná u Rh inkompability
  • normogram – MOM (Mari, 2000)

 

 • kordocentézaIntrauterinní detekce anemie

 • MCA, kolmo na arterii, PSV 3x
 • http://www.perinatology.com/calculators/MCA.htm
 • anemie: MOM nad 1:32

Intrauterinní detekce anemie

 • 2007 – 2009
 • 5 pacientek

Chemoterapií indukovaná toxicita
Follow-up dítě

 • Aviles and Neri (2001)

  • 84 případů pro hematologickou dg
  • medián follow-up: 18 let (range 6 – 9 let)
  • 84 a 12 dětí z 2. generace bez abnormalit
 • Zemlickis (1993)

  • sekundární malignita po cyklofosfamidu
 • van Calsteren (2006)

  • 10 případů
  • 1x výrazné psychomotorické opoždění (předčasný porod)
 • Siu (2002)

  • dilatační kardiomyopaie po idarubicinu
Follow-up matka

 • healthy matter effect
 • ideální odstup následné gravidity po léčbě pro malignitu
Soubor

 • 1992 - 2010
 • 10 pacientek
Závěr

 • stoupá incidence malignit během těhotenství
 • prognóza stejná po adjustaci podle stádia u většiny malignit kromě melanomu
 • horší výsledky v důsledku opožděné diagnózy
 • ukončení těhotenství neovlivňuje prognózu
 • individualizovaná péče ve specializovaném centru
Gynekologicko-porodnická klinika

2.LF UK a FN Motol

prof.MUDr. Lukáš Rob, CSc.kontakt: onkogyn. amb: 224438566

mhalaska@centrum.cz

www: www.halaska.eu

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2010