CHIRURGICKÁ LÉČBA KARCINOMŮ HLAVY A KRKU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XII. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 064

Autoři: Doc.MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Chirurgická léčba je základem léčby přibližně 2/ 3 nemocných všech solidních nádorů oblasti hlavy a krku. V posledních letech se klade důraz na co největší možné zachování funkce bez obětování délky přežití. Účinnost chirurgické léčby (podobně však i chemoradioterapie) klesá s pokročilostí onemocnění. Chirurgická léčba umožňuje odstranit primární nádor, radikálně ošetřit spádový lymfatický systém a zrekonstruovat operovanou krajinu. Klíčový význam při chirurgické léčbě má dostatečná radikalita – odstranění celého nádoru s dostatečně širokou bezpečnostní resekční linií. Ve sdělení jsou probrány způsoby chirurgické léčby podle jednotlivých lokalit hlavy a krku (nosohltan, rty, dutina ústní, nos a vedlejší dutiny nosní, orofarynx, hypofarynx a hrtan) a je diskutována otázka operability, rekonstrukce pooperačních defektů a léčby místních krčních metastáz. Je zdůrazněna nutnost interdisciplinární spolupráce v diagnostice i léčbě nádorů hlavy a krku.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014