Chirurgická léčba lokálních recidiv karcinomu prsu

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 043p

Autoři: Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.; MUDr. David Pavlišta, PhD

Souhrn není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008