Chirurgická léčba nádorů hrudní stěny - indikace, taktika a výsledky

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p09

Autoři: MUDr. Adam Peštál; MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.; doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.; MUDr. Martin Veselý, Ph.D.

Primární zhoubné nádory hrudní stěny jsou naštěstí raritní, svoji vysokou malignitou a značnou chemo i radio rezistencí jsou však velmi závažné. Radikální chirurgický výkon, tedy resekce hrudní stěny v celé vrstvě s lemem 4 cm od okraje nádoru představuje nejúčinější část multimodalitní léčby.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009