Chirurgická léčba testikulárních nádorů

Konference: 2014 XXI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Diagnostika a léčba nádorů ledvin a varlat

Číslo abstraktu: 24

Autoři: MUDr. Pavel Dušek; As. MUDr. Marek Schmidt, FEBU; prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Plný text abstraktu není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2014