Chirurgický standard léčby karcinomu rekta.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XXIII. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 200

Autoři: doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA

Úvod
Asi u 10%-15% nemocných s kolorektálním karcinomem je prorůstání nádoru do přilehlých nitrobřišních orgánů či struktur, ale bez prokazatelných vzdálených metastáz. Tato „lokálně pokročilá“ varianta kolorektálního karcinomu je charakterizována agresivním lokálním růstem a invazí či adhezí k přilehlým strukturám, ale s nízkou schopností k tvorbě vzdálených metastáz. Přes velikost nádoru, penetraci stěnou střevní i postižení sousedních orgánů lze docílit potenciálně kurabilní resekce, zejména vzhledem k překvapivě častému negativním nálezu v uzlinách. Histologicky jsou to nádory dobře diferencované, spíše s ohraničeným, než infiltrativním růstem, převážně bez angioinvaze, bez postižení lymfatik. V případě pokročilého nádoru v malé pánvi je indikována en bloc pelvická exenterace 5 leté přežití po radikální R0 resekci dosahuje až 52% a jsou srovnatelné s výsledky dosahovanými u pacientů, kde tumor neinvaduje okolní orgány. Pokud však není provedena en bloc resekce, ale transekce nádorem, je 5 leté přežití je pouze kolem 15 %, lokální recidiva dosahuje až 100% a další adjuvantní léčba je neúspěšná. V literatuře je udávaná morbidita v 11,5%, mortalita 3,6% a je srovnatelná s klasickými resekčními výkony...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008