CHIRURGIE NEMALOBUNĚČNÉ PLICNÍ RAKOVINY OD VIDEOTORAKOSKOPIE PO ROZŠÍŘENÉ PLICNÍ RESEKCE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XXIII. Nádory plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXIII/323

Autoři: prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS; MUDr. Magda Šišková, CSc.; MUDr. Josef Duša; MUDr. Jozef Andel; MUDr. Vladimír Řihák; P. Žuffa

Autoři ve svém sdělení prezentují aktuální pohled na problematiku chirurgie karcinomu plic od časných nádorů po léze lokálně pokročilé či metastazující. Komentují otázku předléčebného stagingu, zejména ověření primární léze a posouzení lymfadenopatie mediastina cestou neinvazivních, miniinvazivních či chirurgických postupů. Úloha PET/CT je zmíněna při hodnocení plicní léze, ve stagingu či restagingu mediastina a v detekci možných vzdálených metastáz, autoři porovnávají PET/CT jak s endoskopickými metodami (TBNA, EBUS, EUS), tak s metodami chirurgickými (mediastinoskopie, torakoskopie, sentinelová uzlina). Chirurgické aspekty sublobárních a miniinvazivních anatomických resekcí ve stadiu I a II jsou řešeny z hlediska ventilační rezervy, resekčních okrajů a onkologické bezpečnosti zákroku s důrazem na definované parametry kompletní resekce. Stadium III je obvykle řešeno kombinovanými protokoly, rozprava je věnována neoadjuvantní i adjuvantní terapii a parametrům predikujícím či monitorujícím efekt lokální či systémové léčby. Závěrem jsou zmíněny reoperace, operace nových primárních nádorů či vzácné případy úspěchu při řešení metastatického stadia nemoci.

Podpořeno grantem IGA LF UP 2015 018

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016