Chirurgie plicních neuroendokrinních tumorů.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVII. Nádory plic

Číslo abstraktu: 158 (p262)

Autoři: Doc. MUDr. Teodor A. Horváth, CSc.; MUDr. Martin Sobotka; MUDr. Ladislav Mitáš; MUDr. Helena Bartoňková; MUDr. Marta Číhalová; MUDr. Mojmír Moulis; MUDr. Barbora Garajová; MUDr. Jaroslav Ivičic; MUDr. Stanislav Špelda; MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.; prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LLM; MUDr. Mária D. Horváthová

Krátký název • Short Title: PNET8th
Klíčová slova: chirurgie, neuroendokrinní tumor, plíce.
Keywords: Lung, Neuroendocrine Tumour, Surgery.


Úvod
Plicní neuroendokrinní tumory (NET) představují morfologicky pestrou a biologicky málo zmapovanou skupinu široké škály chování. Mezinárodní asociace pro studium plicních nádorů (IASLC) se na prosincovém sympoziu 2007 usnesla věnovat jim bližší pozornost a rozhodla o založení centrálního registru pro tuto entitu...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008