Chirurgové a jejich vzdělávání v onkologii u nás a v zahraničí.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: II. Vzdělávání v onkologii

Číslo abstraktu: 013

Autoři: prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

Historie
Již počátky chirurgie jsou spojovány s bojem proti zhoubným nádorům. V egyptských papyrosech z roku 1700 je popisována destrukce rakoviny prsu kauterem. John Hunter (1728 – 1793), který je považován za otce moderní chirurgie popsal základní principy onkochirurgie, tj. nutnost odstranění nádoru spolu s lymfatickým povodím. Za jednoho z prvních onkochirurgů je možné považovat Theodora Billrotha z Vídně, který je znám především provedením parciální resekce žaludku pro karcinom v roce 1881. Teprve v roce 1896 Roentgen objevem „X“ paprsků položil základy radiační onkologie. Éra chemoterapie a hormonální terapie pak byla započata až objevy počátkem čtyřicátých let minulého století. V oblasti onkochirurgie se i světově přičítá jedna priorita českému chirurgovi Jiřímu Divišovi z Prahy za provedení první plicní resekce pro metastázu v roce 1927...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007