CHLORAMBUCIL (CHL) AND FLUDARABINE (F) AS A NEW PRE-TRANSPLANT CONDITIONING FOR PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL): RESULTS OF IN VITRO AND IN VIVO EXPERIMENTS

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 02. Stem cell transplantation - experimental and clinical

Číslo abstraktu: 0451

Autoři: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Jaroslava Beránková; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.; Doc. MUDr. Martin Trbušek, PhD; Mgr. Jitka Chumchalová, Ph.D.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 9. 6. 2007