Chromogranin A pro tumory měkkých tkání?

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVI. Onkopatologie

Číslo abstraktu: 222 (p235)

Autoři: Mgr. Milena Kapustová; MUDr. Jana Vočková; doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.; MUDr. Petr Beneš; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

Úvod
Chromogranin A (CgA) je kyselý lidský protein, který se skládá z 439 aminokyselin. Genetický kód se nachází na chromozomu 14.
Chromogranin A byl identifikován v mnoha normálních i neoplastických endokrinních tkáních. Zvýšené koncentrace CgA byly prokázány u pacientů s tumory endokrinního původu.
CgA může být prekurzorem biologicky aktivních peptidů.
Je pravděpodobné, že štěpení nebo proteolytické zpracování chromograninu A v chromafinních granulách, začíná jak na C-konci, tak i na N-konci štěpení.
Měření chromograninu A může sloužit jako cenný diagnostický postup u jedinců s tumory např. feochromocytom, karcinoidní tumor, neuroblastom a malobuněčný karcinom plic. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007