Cílená léčba při léčbě rakoviny prsu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 270

Autoři: Eva Vykoukalová; MUDr. Markéta Palácová

Léčba Herceptinem v našem ústavu začala od roku 2002, jako studiový lék.

V roce 2005 vznikl klinický registr pacientek s karcinomem prsu léčených Herceptinem.

Zpočátku se jednalo pouze o pacientky s metastazujícím onemocněním a od roku 2006, kdy byl Herceptin povolen také v léčbě karcinomu prsu nižších stádií, jsou však zaznamenány i pacientky léčené Herceptinem v adjuvanci. V součastné době obsahuje registr Herceptinem více než 2000 záznamů pacientek léčených Herceptinem.

Dalším lékem používaným v léčbě karcinomu prsu od roku 2006 (ATHENA) je Avastin.

Exprese VEGF je u karcinomu prsu zvýšená, což je nepříznivým prognostickým faktorem klinických výsledků včetně přežití. K léčbě karcinomu prsu se používá v kombinaci s cytostatiky.

Ve studiích se testují i nové cílené léky k léčení karcinomu prsu.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011