Činnost sociálního oddělení v MOÚ Brno se zaměřením na Plánované propuštění pacientů.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná a ošetřovatelská péče v onkologii

Číslo abstraktu: 061p

Autoři: Marie Tomšíková; Hilda Vorlíčková

Úvod
Seznámení s historií zřízení sociálního oddělení v Masarykově onkologickém ústavu v Brně

Pracovní náplň sociálního oddělení
První kontakt s klientem. Žádost vrchní sestry nebo ošetřujícího lékaře o rozhovor s hospitalizovaným pacientem. Navazující poradenská činnost u hospitalizovaných i ambulantních pacientů a pomoc při řešení sociální problematiky i na telefonické dotazy.

Zavedení Plánovaného propuštění pacientů (PPP)
První impuls o zřízení PPP od hlavní sestry paní H. Vorlíčkové. Z její strany zprostředkování setkání se sestrou Škrlovou z Toronta a předání tiskových materiálů. Sestavení prvního formuláře a jeho zkušební zavedení na odděleních Masarykova onkologického ústavu.

Tiskopis Plánovaného propuštění pacientů
Tiskopis vyplní vrchní sestra nebo sestra starající se o pacienta, při zjištění jakéhokoliv kritéria uvedeného v plánovaném propuštění. Kritéria se týkají například schopnosti sebepéče pacienta po propuštění, jeho pohybových problémů, užívání zdravotních pomůcek a nebo následné péče po propuštění z nemocnice. Na to navazuje řešení situace ze strany sociální pracovnice.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006