Clonal Evolution and Therapy Related Selection Of TP53 Mutations In Chronic Lymphocytic Leukemia Patients

Konference: 2013 55th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 641. CLL: Biology and Pathophysiology, excluding Therapy: Poster III

Číslo abstraktu: 4126

Autoři: Mgr. Karla Plevová, Ph.D.; RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.; Doc. MUDr. Martin Trbušek, PhD; Mgr. Šárka Pavlová, PhD; RNDr. Ludmila Šebejová; MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2013