CLONALITY ASSESSMENT USING 8-COLOR FLOW CYTOMETRY

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Myeloma and other monoclonal gammopathies - Biology 1

Číslo abstraktu: 0291

Autoři: Mgr. Lucie Říhová, PhD.; Ing. Tamara Varmužová; Mgr. Pavla Všianská; Mgr. Karthick Raja Muthu Raja; Renata Suská; MvDr. Jana Štossová; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2011