Co je mammotomie?

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XVIII. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 162

Autoři: Aranka Žižlavská; Dana Reiterová; MUDr. Monika Schneiderová

Mammotomie - lidově (česky) vakuová biopsie provedená mammotomem.
Jedná se o moderní diagnostickou technologii, která ve spojení se stereotaktickým zařízením mammografu umožňuje sprá­vnou a přesnou diagnostiku nádorového onemocnění prsu již v jeho časných stádiích. Slouží k odběru tkáně pro histologické vyšetření u nejednoznačných a podezřelých nálezů. Užívá se tedy jen v určitých, přesně vymezených případech. Nejprve je tře­ba si vysvětlit některé pojmy, které se v souvislosti s mammotomií budou objevovat v mém sdělení...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008