Co jsou to bisfosfonátové preparáty a role sestry při podávání těchto preparátů

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 081

Autoři: Dana Hadrabová; Adam Bořil; MUDr. Jan Holoubek; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

V programu pod názvem Význam spolupráce sestry a lékaře v prevenci nežádoucích účinků bisfosfonátů

Účel podávání bisfosfonátových preparátů (BSF)

 • Názvu "bisfosfonáty" (BSF) se používá pro skupinu léků, které snižují kostní resorpci.
 • Budování kostní hmoty zajišťují osteoblasty a osteocyty.
 • Odbourávání provádějí buňky osteoklasty.
 • Za fyziologického stavu je tento systém v rovnováze.
 • BSF pomáhají předcházet vzniku kostních komplikací u onkologických onemocnění.
 • Kostní metastázy jsou častější než primární nádory kostí. 

 

Indikace podávání bisfosfonátových preparátů

 • Kostní metastázy u solidních nádorů
 • Léčba hyperkalcemie
 • Mnohočetný myelom
 • Osteoporóza 

 

Cílem podávání bisfosfonátových preparátů (BSF) je:

 • Jsou účinné v prevenci kostních příhod
 • Zajišťují dlouhodobou úlevu od bolesti způsobenou kostními metastázami.
 • Redukují spotřebu analgetik.
 • Zlepšují kvalitu života
 • Prodlužují přežití u větší skupiny pacientů
 • Podávají se jako prevence vzniku maligní hyperkalcémie

 

Bisfosfonátové preparáty (BSF) dělíme na : 

 1. Nedusíkaté bisfosfonáty – neobsahující dusík (Bonefos tbl. 800 mg, Lodronát tbl. 520 mg).
 2. Dusík obsahující bisfosfonáty 
  (Bondronat tbl. 50 mg a Bondronat i.v. 6 ml, Zometa i.v.).

 

Způsob podávání bisfosfonátových preparátů (BSF) :

 • perorální podání
 • parenterální podání

 

Role sestry při edukačním pohovoru: 

 • Opakovaně se ptát na stomatologické problémy jako je tlak v čelisti,bolest čelisti nebo zubů, na zubní můstky a protézy.
 • Nutnost informovat svého zubního lékaře o používání BSF jak tabletové formy, tak i o infuzním podání.
 • Před samotným zahájením léčby doporučit návštěvu stomatologa k vyřešení problémového chrupu, pravidelné kontroly zubního lékaře jako prevence možného vzniku osteonekrózy čelisti
 • Doporučit zvýšenou ústní hygienu.
 • Dotazy na bolest ve stehně, tříslech.
 • Doporučit zvýšený pitný režim.
 • Pokud lékař doporučil užívání vápníku a vitamin D, u podávání tabletové formy BIS informovat o dostatečném odstupu v užívání (např. ráno BIS a až večer vit. D a vápník).
 • Doporučit odstup užití tablet od následné snídaně.
 • Vyplachovat dutinu ústní  desinfekčními prostředky např. (Corsodylem, Betadinovým roztokem, Heřmánkem, Šalvějí).
 • Využívat edukačních materiálů.
 • Edukaci vést ne jen ústní formou, ale i písemnou, kterou má pacient vždy u sebe, je poučena i rodina a je pacientovi vždy k dispozici k nahlédnutí.
 • Edukaci provádět opakovaně při každé návštěvě lékaře před každým podáním BSF.

 

DOPORUČENÍ:

 • Tablety (perorální podání):
  • Nezapíjet mlékem
  • Důraz na časový odstup polykaných tablet
  • Doporučit jak užívat vápník, hořčík, antacida, přípravky s železem
  • Užívání nalačno - povinný interval do nejbližšího jídla. (může zatěžovat zažívací aparát).
  • Užívání vestoje – potřeba neulehnout (nekomfort klidového režimu).
  • Snadná aplikace (neinvazivní cesta i.v. podání).
  • Vhodný pro dlouhodobou léčbu.
  • Pacient nemusí navštěvovat zdravot. zařízení (výhodou hlavně tam, kde je i další protinádorová léčba p.o., zhoršená dostupnost zdravotnického zařízení)
  • Nižší biologická dostupnost z GIT (vstřebání účinné látky jen 5-10%).
  • Možné nežádoucích účinků na GIT (nevolnost, zvracení, bolesti žaludku, pálení žáhy).
  • Velikost tablety (možnost špatného polykání pro samotnou velikost).
  • Užívání nalačno - povinný interval do nejbližšího jídla.
  • Užívání vestoje – potřeba neulehnout (nekomfort klidového režimu).
  • Nutnost vysoké spolupráce pacienta. 

 

 • Injekční (intravenózní podání):
  • Biologická dostupnost s výborným účinkem (až 100%).
  • Interval podání mezi jednotlivými aplikacemi (3-4 týdny).
  • Podání s minimálním nežádoucích účinků na zažívací trakt.
  • V léčbě hyperkalcémie jednoznačně indikované intravenózní podání BSF.
  • Návštěva zdrav. zařízení 1x měsíčně (finanční a časové výdaje pro pacienta i zdrav.personál včetně náročnosti na místa na stacionáři).
  • „Invazivní“ aplikace. (vstup i.v.).
  • Vylučují se v nezměněné formě močí = opatrnost při renální insuficienci.
  • Při rychlé aplikaci a vysoké koncentraci dochází k poškození ledvin, proto nutno striktně dodržovat dobu podání dle doporučení.

 

Možné nežádoucí účinky bisfosfonátových preparátů (BSF)

 • Flu-like syndrom
 • Poškození ledvin
 • Osteonekróza čelisti

 

 

Literatura:

 1. Adam  Z.,  Vorlíček  J.,  Koptíková  J.,  Obecná  onkologie  a  podpůrná léčba,  Praha Grada,Avicenum, 2003
 2. Luděk Pour, IHOK FN Brno,Seminář MOU 18.11.2009 Bisfosfonáty: výběr preparátu a nežádoucí účinky

Datum přednesení příspěvku: 26. 2. 2014