Co můžeme dělat s lokální recidivou karcinomu rekta?

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XXIII. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 204

Autoři: doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA; MUDr. Lucie Štrupová

Lokální recidiva kar­cinomu rekta je i přes pokroky v onkochirurgické a neoadjuvantní onkologické léčbě stále existující formou relapsu tohoto onemocnění. Léčba lokální recidivy je trvale velkou výzvou pro chirurgy...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008